Serveis

Assessorament Fiscal

Presentació diferents liquidacions tributs d´avant AEAT.
Tramitació expedients reclamació Iva impagat.
Presentació de tributs Generalitat de Catalunya.
Confecció i presentació de les diferents declaracions informatives.

Assessorament Empresarial i comptable

Confecció de comptabilitat mercantil presencial, online o be en les nostres instalacions.
Confecció i presentació de llibre i comptes anuals en el Registre Mercantil.
Confecció llibres registre treballadors autonoms.
Fundacio societats mercantils i cooperatives.

Consultoria Informàtica

Obtenció certificats usuari FNMT.
Servei d'assessorament en les noves tecnològies de la informació.
Programes comptables.
Programes facturació.