Registre de jornada

Registre Jornada

21/05/2019

Finalment després de diferents sentencies contradictòries dels tribunals espanyols, ha sigut el Gobierno d´España que ha decidit resoldre l´assumpte del registre de la jornada laboral, establin per llei la seva obligatorietat mitjançant "Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo".

Es per això que a partir del passat dia 12 de maig es obligatori realitzar el control horari de tots els treballadors. Donat que hi ha molta confussió encara, ja que el teixit empresarial espanyol esta compost bàsicament per petites i mitjanes empreses, el Ministerio de Trabajo ha tingut que sortir al pas per aclarir els dubtes publicant una guia.

El Ministeri de Trabajo publica la seva guia sobre el registre de joranada laboral.

Guia de jornada laboral»