Aeat contra escola concertada:

Aeat reinterpreta els donatius a la escola concertada
6 de febrer 2019

Sembla ser que desprès haver rebut el cop dur, de l’exempció de tributació de les rendes obtingudes per maternitat i paternitat, unit al fet de no tenir pressupostos...al menys de moment.. A fet esperonar hisenda i buscar nous fonts de ingressos. Així doncs la creativitat de la hisenda publica s’ha focalitzat en com s’interpreten les donacions que els pares fan a les fundacions de la escola concertada. Com tot en aquesta vida es interpretable i això ho sap molt be l’administració, però no es dona compte que alhora esta generant mes inseguretat jurídica.

Així doncs quin es el canvi de criteri. Doncs que si fins ara autoritzava que els pares s’apliquessin en les seves de declaracions de la renda, una deducció en concepte de donatius, ara considera que tals donatius no compleixen el requisit de "donatiu" el seu caràcter de voluntarietat i el seu caràcter altruista, considerant hisenda que hi ha un retorn en concepte de servei de escolarització dels fills.

Hisenda posa en dubte el caràcter voluntari i altruista de les donacions a les fundacions de l'escola concertada.

Si es donatiu o no ho podem veure en que molts pares paguen a l’escola una quota pels conceptes de escolarització i una altra en concepte de aportació a les fundacions privades que totes les escoles tenen. Aquesta aportació si ve la escola en molts casos no et pregunta, si la vols pagar i la giren pel banc en molts casos, en altres casos hi han hagut pares que s’han negat a pagar-la i no per això han perdut la plaça els seus fills en la escola. No passa el mateix quan et subscrius a un donatiu a una ONG qualsevol? et giren en rebut automàtic i no preguntem mai més si el vols pagar o no, no sigui que la gent s’ho repensi. Així doncs el caràcter de donatiu queda clar que es un fet ja que no poden obligar a pagar-ho.

L’altre aspecte en el que posa el focus hisenda es el fet de rebre una contraprestació a canvi d’aquesta aportació, en el fet de si hi ha un retorn, cosa que faria pensar en un servei per part de l’escola escolaritzant els nens i nenes. Doncs bé, si aquest aspecte es pot valorar en aquest cas també s’ha de valorar en altres o no es clar que quan fem una donació a la marató de TV3 per exemple, no esperem a canvi una investigació que repercuteixi en uns avenços que millorin les nostres vides. Suposem el cas de un donant de la Marató de TV3 que fa una donació per el càncer i que posteriorment aquesta persona contrau la enfermetat i es beneficia de un procediment o teràpia experimental finançada per la Marató, en aquest cas aquell donatiu no perdria la seva possibilitat de deducció a la renda del pacient per haver rebut una contraprestació a canvi.
Doncs les coses no son tan clares com hisenda ens vol fer creure ja que moltes de les escoles concertades estan vinculades amb la escola cristiana i tots sabem que la escola cristiana te engegats molts projectes de tipus assistencial arreu del territori i fora del mateix, i les aportacions que fan els pares també serveixen per a cobrir les necessitats d’aquest projectes solidaris.

Hisenda en aquest cas podria ser mes elegant i sol•licitar al executiu central que reguli per a establir a partir d’ara quins aspectes son susceptibles de deducció en concepte de donatius a les fundacions de les escoles, a partir d’aquí els pares no tindríem dubtes de si el que hem fet ho hem fet be, donat que la escola ha complert un dels requisits per a la deducció que es el fet de certificar que les aportacions dels pares son donatius i informa-ho a hisenda per a que així apareguin en el nostre esborrany de la declaració de la renda.

Be finalment, esperem que hisenda no comenci a girar liquidacions complementaries de forma indiscriminada i valori si vaga la pena perjudicar a tants pares, que han fet les coses com tocava, almenys amb el criteri de fins ara.